Links

 • 34 locaties in de provincie Limburg komen aan bod in de nieuwe brochure ‘Bezin in Limburg’. >>
   
 • De Bijbel: een website die beschikbaar wordt gesteld door het Bijbelgenootschap van Slovenie en waarvan het Nederlands Bijbelgenootschap gebruik maakt voor het online toegankelijk maken van diverse Nederlandse bijbel versies. >>
   
 • Bisdom Roermond: alles over de Katholieke Kerk in Limburg. >>
   
 • Boekhandel Berneboek, rond 1920 startten de norbertijnen van de Abdij van Berne met de productie van hun liturgische uitgaven in een eigen drukkerij. Met een eigen boekhandel/uitgeverij konden zij hun spirituele boeken en daarmee hun religieuze boodschap zelf uitdragen. >>
   
 • Boekhandel Carolushuis: de online shop van het Bisdom Roermond. >>
   
 • Verzendboekhandel Colomba is een stichting - zonder winstoogmerk - met als doel te voorzien in goede lectuur, passend in elk katholiek gezin.  >>
   
 • In het Donorregister kunt u vastleggen of u uw organen na uw overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie. U kunt er ook voor kiezen uw nabestaanden of één specifieke persoon te laten beslissen na uw overlijden. U kunt uw beslissing vastleggen met het donorformulier. Dit kan online of per post. >>
   
 • Henri Nouwen Stichting: kort na het plotselinge overlijden van Henri zijn een aantal vrienden van hem bijeengekomen. Bij hen leefde het besef dat Henri hen een rijke spirituele erfenis had achtergelaten. Henri had Christus en God in het menselijk leven geactualiseerd. God was weer aanwezig en Christus te midden van ons. Om die erfenis vruchtbaar te laten zijn werd besloten een Stichting op te richten met bescheiden doelstellingen, om goede vertalingen van zijn boeken te bevorderen en om stimulerend belangstellenden behulpzaam te zijn. 
  Deze doelstellingen tracht de stichting te realiseren in de diverse projecten waarover op deze site informatie is te vinden. >>

   
 • Kinder en Jeugdwerk Samuel: Samuel is niet in de eerste plaats een (verzend)boekhandel. Wij zijn er vooral om u informatie en advies te geven voor de geloofsopvoeding van de jeugd en welke materialen u daarbij kunt gebruiken. De mensen die de Samuel telefoon beantwoorden zijn allen zelf actief in het jeugdwerk in de Kerk. >>
   
 • Opleiding Kairos: opleiding tot catechist of parochie-assistent. Het Bisdom Roermond wil de gelovigen die zich inzetten verder laten groeien en begeleiden in hun inzet, ten dienste van de parochies en van de hele gemeenschap. >>
   
 • De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert enkele keren per jaar een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen in en om Zuid-Limburg. >>
   
 • R.K. Activiteiten: een zo compleet mogelijke kalender met activiteiten die interessant zijn voor katholiek (maar niet uitsluitend katholiek) Nederland en Vlaanderen. >>
   
 • Katholiek.nl >>
   
 • R.K. Nieuws Rorate: een onafhankelijke Rooms-katholieke multimedia-organisatie. Stichting Rorate stelt zich ten doel vanuit haar eigen expertise op het gebied van communicatie en moderne media een bijdrage te leveren aan de opbouw van de rooms-katholieke kerk. >>
   
 • Stichting geheim geweld: stop geweld tegen kinderen, informatie, lezingen, hulp, enz. >>
   
 • Unie NKV: Nederlandse Katholie Vrouwenbeweging. >>
   
 • Vluchtelingenwerk Nederland zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen Nederland. >>
   
 • Via het kwartaalblad van Gave de Weergave blijft u op de hoogte van ontwikkelingen rond het werk onder asielzoekers. >>
   
 • Vrouwenvereniging Vrouwengilde (KVG Limburg is het provinciaal bestuur).  KVG Limburg is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen. Daartoe biedt zij inspirerende en uitdagende programma's in een plezierige en respectvolle sfeer. KVG Limburg staat open voor de wereld om haar heen dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in. De positie van de vrouw heeft hierbij haar speciale aandacht  >>
   
 • Vrouwenvereniging Maria Mater Kring. In de inmiddels acht kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de Moeder van de Heer, Maria. Zij willen zich verbonden weten met de grote rooms-katholieke moederkerk en komen samen om onder leiding van een priester te groeien in hun gelovig leven. >>
   
 • Vrouwenvereniging ZijActief Limburg. ZijActief is een ledenvrijwilligersorganisatie van en voor vrouwen. ZijActief Limburg biedt, vanuit een christelijke visie op de samenleving, een ontmoetingspunt en podium voor alle vrouwen in Limburg. Zo kunnen vrouwen gezamenlijk opkomen voor hun ontwikkelingsmogelijkheden en belangen.     >>
 

Boek nu de lezing:
Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat?

Lees meer >>

Maak het onderwerp 'Verlies' op uw afdeling bespreekbaar met de lezing 'verliesverwerking'

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500