Als vrouwen samen komen...

vrouw 1. Thema van deze viering is: Als vrouwen samen komen. Waar denk jij aan bij dat woordje 'Als'?

vrouw 2. Dat woordje 'Als' drukt voor mij uit dat het kennelijk niet zo heel vanzelfsprekend is dat vrouwen samen komen. Het zegt iets over solidariteit en strijdbaarheid in de zin van áls: dan gebeurt er ook wat. Dan komen we in beweging, dan gaan we samen de weg; dan geloven we samen in het goede en kunnen we samen bidden. Kijk maar naar wat vandaag gebeurt: Vrouwen van verschillende gelovige tradities komen hier samen om te luisteren, te bidden en weer sterker verder te gaan.
Maar nu heb ik ook een vraag voor jou. Wat roept het bij jou op als je verder denkt over dat woordje: 'vrouwen'?

vrouw 1. Ja vrouwen, als ik terug ga naar de verhalen die we in de lezingen hoorden, zie ik de twee vroedvrouwen voor me die slim en heel moedig zijn.
Zij kiezen voor het leven, durven ongehoorzaam te zijn aan de farao. De vrouwen uit het evangelie, bij het graf, lopen over van liefde voor Jezus en zijn de eerste getuigen van het geloof dat hij die gestorven en begraven is, LEEFT! Ook zij zijn niet bang en gaan dat geloof meteen verkondigen. En dat brengt mij bij vrouwen van vandaag. Overal op de wereld zie je vrouwen die kiezen voor het leven van hun kinderen en gezinnen, ze werken op het land, zijn volhardend, vasthoudend en vooral zeer toegewijd aan het leven. In onze kerken zie je ook dat het nog steeds de vrouwen zijn die een grote rol spelen bij het doorgeven en onderhouden van het geloof.
Kortom: vrouwen zijn onmisbaar.

vrouw 2. In onze voorbereidende gesprekken hebben we ook stil gestaan bij het woord: 'samen'. We zijn ervan overtuigd dat we in de wereld onze goede doelen pas echt bereiken áls we samen komen en samen werken. Kijk maar naar de geschiedenis van de Vrouwenbewegingen. Zij zijn ontstaan uit de noodzaak om samen, solidair en strijdvaardig bepaalde zaken te bereiken. Laten we hopen dat het zo blijft, dat ook de jonge vrouwen van vandaag de dag deze noodzaak blijven zien. Kun jij ons nu vertellen wat we dachten bij dat woord: 'komen'?

vrouw 1. In de zin: Als vrouwen samen komen, hebben we uitdrukkelijk gekozen voor het woord 'komen' en niet zitten of staan. We willen ermee uitdrukken dat niets van zelf gaat, je moet er voor in beweging komen. Je moet zelf de stappen zetten. Niet alleen in de dagelijkse dingen, maar ook in je geloof en het vasthouden van je geloof. Stel dat de vrouwen niet zelf de eerste stap hadden gezet en niet naar dat graf waren gegaan?
Zouden ze dan tot geloof zijn gekomen? Stel dat je niet steeds zelf op weg gaat om te luisteren naar Gods woord, samen te bidden en te zingen, stel dat je niet steeds op weg gaat om je geloof te voeden, je te laten voeden, zou je het dan lang volhouden? Ik denk het niet. Daarom is het zo belangrijk en zo'n in en in gelovige daad om met vrouwen uit andere tradities samen te komen, naar elkaar te luisteren en solidair te zijn. Ja dan kunnen we zeggen: Kijk maar om je heen: Als vrouwen samen komen, dan gebeurt er wat! Dan groeit en bloeit ons geloof in die ene God!


drs. Alice Frijns, beleidsmedewerkster Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond
maart 2010

terug naar overzicht
 

Boek nu de lezing:
Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat?

Lees meer >>

Maak het onderwerp 'Verlies' op uw afdeling bespreekbaar met de lezing 'verliesverwerking'

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500